Svetlost koja prođe kroz Hyperlight Optics sočiva transformiše se u kompleksnu hiperharmonizovanu svetlost jedinstvene strukture, pod nazivom kvantna hipersvetlost.


Hipersvetlosni fuleren C60, kvantno-mehanički transformator svetlost


Simetrija i dinamika fulerena C60 odgovaraju simetriji i dinamici zdravih biostruktura. Fuleren C60 ima jedinstvena kvantna svojstva, kao što je brzina rotacije/tvistovanja od 18 milijardi puta u sekundi, i efikasno stupa u interakciju sa svetlošću u skladu sa principima rezonance (biomimikrija), čime dovodi do vraćanja biostruktura u prirodno, zdravo stanje na kvantnom nivou. Kroz ovaj fiziološki proces, Hyperlight Eyewear® štite, održavaju, revitalizuju, regulišu i uspostavljaju optimalno zdravlje organizma.

Fullerene Structure Atom

Hyperlight Eyewear® pametne naočare inspirisane su otkrićem fulerena C60 za koje je dodeljena Nobelova nagrada

Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je 1996. godine naučnicima Krotou, Smoliju i Kurlu (Kroto, Smalley i Curl) za otkriće fulerena C60. Pored grafita i dijamanta, fuleren C60 je jedan od osam alotropskih oblika ugljenika. Poseduje ikosaedarsku simetriju Fibonačijevog tipa, identičnu simetriji koja je prisutna u zdravim, funkcionalnim biološkim strukturama i u celom svemiru, koji, prema Platonu, ima dodekaedarsku simetriju.
Ovo revolucionarno otkriće otvorilo je potpuno novi poglavlje u nanotehnologiji i kvantnoj medicini. Fuleren C60 doprineo je razvoju novih medicinskih tretmana i može da omogući ljudima bolji kvalitet života.

Hiperharmonizovana svetlost

Hiperharmonizovana svetlost ima istu simetriju kao 85% zdravih biomolekula u ljudskom telu. Usled različitih faktora (prirodan proces starenja, zagađenje životne sredine, stres itd.) zdravo stanje biomolekula je narušeno, što dovodi do bolesti i preranog starenja. Hiperharmonizovana svetlost na jedinstven način održava strukturu zdravih biomolekula a poremećenim biomolekulima vraća energiju i vibracije, dovodeći ceo organizam u prirodno, zdravo stanje.

Prema principima rezonance u biomimikriji, kada dva entiteta poseduju istu vrstu simetrije, molekul C60sa svojom konstantno savršenom strukturom može da nametne poremećenim molekulima svoja energetska i strukturna svojstva, menjajući ih prema svojoj savršenoj energetskoj strukturi (zdravo stanje) i dovodeći ih u homeostazu (prirodno, zdravo stanje).

Clahtrin Structure Formula

Dobar vid je od ključne važnosti za dobro mentalno i fizičko zdravlje

Naše oči nemaju prirodnu fiziološku zaštitu od opasnog i štetnog zračenja koje dolazi od veštačkog osvetljenja i prirodne sunčeve svetlosti. Štetno zračenje trajno oštećuje oči i uzrok je nastanka katarakte i degeneracije žute mrlje. Štetna svetlost takođe negativno utiče na moždane funkcije i naše fizičko zdravlje uopšte.
Hyperlight Eyewear® pametne naočare predstavljaju jedinstveno rešenje za poboljšanje vida i moždanih funkcija, jer ne samo što blokiraju, već i pretvaraju štetno zračenje u strukturisanu kvantnu hipersvetlost. Takva kvantna hipersvetlost poseduje idealnu simetriju, identičnu simetriji bioloških struktura na koje utiče.
Hyperlight Eyewear® pametne naočare vam pomažu da se osećate dobro i da postanete vitalniji, zdraviji i uspešniji.

Influence Brain

Uticaj svetlosti na mozak

Nobelovu nagradu za medicinu dobili su 2017. godine naučnici Hol, Rozbaš i Jang (Hall, Rosbash i Young) za njihovo otkriće vezano za cirkadijalni ritam, odnosno promene u prirodnim procesima u našem organizmu kao odgovor na promenu svetlosti tokom ciklusa od 24 sata. Svetlost reguliše ravnotežu i prirodne oscilacije nivoa hormona u mozgu.

Hyperlight Eyewear® na jedinstven način regenerišu biomolekule i biostrukture, vraćajući ih u njihovo prirodno stanje. Takođe, ove naočare omogućuju optimalno održavanje bioprocesa u očima i mozgu, što ima za rezultat psihofizičku ravnotežu celog organizma. Hyperlight Eyewear® su neophodan, racionalan i pametan izbor za sve nas.

Kvantna hipersvetlost odražava univerzalni zakon harmonije i lepote (zlatni presek)

Ceo univerzum je, na ovaj ili onaj način, uređen prema zakonima geometrije, od makro do mikrokosmosa. Ovo važi čak i za biomolekule u našem telu.

Najistaknutiji od tih zakona je zlatni presek. Leonardo da Vinči je spoznao ovaj univerzalni zakon harmonije i lepote. On je u svom radu koristio principe zlatnog preseka, stvarajući nenadmašna remek-dela tehnologije i umetnosti.

Hiperharmonizovana svetlost, za razliku od drugih oblika svetlosti, u saglasnosti je sa jedinstvenim principima zlatnog preseka i na idealan način stupa u interakciju sa biostrukturama kroz princip rezonance. Rezonantnim prenosom kvantne energije i informacija putem hiperharmonizovane svetlosti dolazi do obnavljanja struktura i prirodnih procesa u oštećenim biomolekulima, čime se regeneriše celo telo.

Golden Ratio Image

Hiperharmonizacija svetlosti (Transformacija spektralnog profila)

VIDLJIVI SPEKTAR SUNČEVE SVETLOSTI

Određene talasne dužine (HW) sunčeve svetlosti – kao što su ultraljubičasta i plava svetlost (<450 nm) su štetne po zdravlje.HW takođe blokiraju optimalno funkcionisanje očiju i mozga. HW se nalaze van opsega poželjnih talasnih dužina (450-780) i imaju previše energije za optimalno funkcionisanje očiju i mozga.

VIDLJIVI SPEKTAR SUNČEVE SVETLOSTI NAKON PRELASKA KROZ BIOPTRON Hyperlight Optics®

Nakon prolaska kroz Hyperlight Optics®, ceo spektar ima savršenu strukturu sa poželjnim talasnim dužinama (DW) (450–780 nm) i poželjnom količinom energije koja je idealna za oči i mozak. Prekomerna štetna energija značajno je smanjena i transformisana u hiperharmonizovanu strukturu koja je optimalna za zdravlje.

SPEKTAR NEONSKOG SVETLA

Štetne talasne dužine (HW) neonskog svetla čine ultraljubičasta i plava svetlost (talasne dužine <450 nm), sa prekomernom energijom koja blokira optimalno funkcionisanje očiju i mozga. Talasne dužine van poželjnog opsega (450-780 nm) imaju vrlo malu ili nedovoljnu količinu energije, tako da blokiraju optimalno funkcionisanje očiju i mozga.

SPEKTAR NEONSKOG SVETLA NAKON PRELASKA KROZ BIOPTRON Hyperlight Optics®

Nakon prolaska kroz Hyperlight Optics®, spektar neonskog svetla (sa UV i plavom svetlošću) je restruktuiran, sa talasnim dužinama koje su idealne za funkcionisanje očiju i mozga.

SPEKTAR BELOG LED SVETLA

Štetne talasne dužine (HW) LED svetla: ultraljubičasta i plava svetlost (<450 nm), koje imaju prekomernu energiju, blokiraju optimalno funkcionisanje očiju i mozga. Ove talasne dužine imaju nedovoljno energije van optimalnog opsega od 450 do 780 nm, i blokiraju funkcionisanje očiju i mozga.

SPEKTAR BELOG LED SVETLA NAKON PROLASKA KROZ BIOPTRON Hyperlight Optics®

Nakon prolaska kroz Hyperlight Optics®, ceo spektar LED svetla ima idealnu strukturu sa poželjnim talasnim dužinama, jer je došlo do povećanja ili smanjenja nivoa energije na nivoe koji su idealni za funkcionisanje očiju i mozga.

Tesla Glasses Charachteristics
<

Patentirane naočare Hyperlight Eyewear®, za razliku od običnih naočara, imaju jedinstvene karakteristike i izrađene su prema vrhunskoj švajcarskoj tehnologiji. Hyperlight Optics® sočiva poboljšavaju ljudsko zdravlje i kognitivne sposobnosti, poboljšavaju izgled i omogućavaju bolji kvalitet života.

FEEL BETTER. LIVE BETTER.

Hyperlight Optics® sočiva presvučena su sa obe strane najfinijim zaštitnim slojevima. Lako se održavaju, otporna su na ogrebotine i dugotrajna. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i patentiranoj najsavremenijoj tehnologiji, dobili smo proizvod svojevrsne elegancije - BIOPTRON Hyperlight Optics® sočiva i okvire. BIOPTRON Hyperlight Optics® sočiva su jedinstvena i bez konkurencije na globalnom tržištu.

Hyperlight Eyewear® pametne naočare koriste patentiranu nanotehnologiju zasnovanu na fulerenu C60 i otkrićima hiperharmonizovane i hiperpolarizovane svetlosti. Kompanija BIOPTRON, koja proizvodi Hyperlight Eyewear®, osvojila je brojne prestižne međunarodne nagrade.
Certificate from Association of Inventions Foshan 2018

Zlatna medalja, Kinesko udruženje pronalazača, Fošan 2018.

Certificate from Inventions, Belgrade 2018

laketa i zlatna medalja, Pronalazaštvo, Beograd 2018.

Certificate from Invent Arena Trinec 2018

Zlatna medalja, Invent arena, Trinec 2018.

Certificate from International Federation of INventors, Geneva 2018

Internacionalna federacija udruženja pronalazača, Ženeva 2018.

Certificate from International Federation of Intelectual Property, Belgrade 2018

Zlatna medalja, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, Beograd 2018.